Växjö

Om föreningen

Växjö lokalavdelning av Föreningen Norden bildades 1939 med landshövding August Beskow som dess förste ordförande. Föreningen Norden i Växjö försöker konkretisera föreningens mål och anordnar föreläsningar i nordiska ämnen. Här kan du läsa mer om vår styrelse. Vi inbjuder till konserter och utställningar med nordisk anknytning. För att främja personkontakter anordnar vi resor inom Norden, ofta till våra vänorter:

Ringerike kommun i Norge med huvudorten Hönefoss, 5 mil nordväst om Oslo, Lojo i Finland, 5 mil väster om Helsingfors, Skagaströnd på nordvästra Island.

Förutom inbjudan till lokalavdelningens arrangemang får medlemmarna rabatter på en del litteratur och resor samt gratis prenumeration på Nordens Tidning – med fyra nummer per år – innehållande aktuella reportage om nordiska frågor. Föreningen Norden i Växjö samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och Bibliotekets vänner. Här kan du läsa mer om medlemskapet. Välkomna till våra evenemang!

Rolf Wenander, ordförande