Växjö

Om föreningen

Om föreningen

Växjö lokalavdelning av Föreningen Norden bildades 1939 med landshövding August Beskow som sin förste ordförande. Föreningen Nordens mål är att stärka samhö­righeten i Norden och främja kontakterna mellan de nordiska folken.

Föreningen Norden Växjö försöker konkretisera föreningens mål  med att anordna föreläsningar och program med nordiskt tema. Här kan du läsa mer om vår styrelse. Vi håller på olika sätt kontakt med Växjös nordiska vänorter:

Ringerike kommun i Norge med huvudorten Hønefoss, fem mil nordväst om Oslo, Lojo i Finland, fem mil väster om Helsingfors, Skagaströnd på nordvästra Island.

Förutom inbjudan till lokalavdelningens arrangemang får medlemmarna gratis prenumeration på Nordens Tidning – med fyra nummer per år – innehållande aktuella reportage om nordiska frågor. Föreningen Norden i Växjö samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och Bibliotekets vänner. Här kan du läsa mer om medlemskapet. Välkomna till våra evenemang!

Carl-Olof Bengtsson, ordförande